Aktuellt om screening för CRC

Mätning av f-Hb med FIT fungerar bra vid screening för kolorektal cancer.

SCREESCO är pågående studie som omnämns här: http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC5537177/

 

Advertisements